bgimag

Skanowanie laserowe 3D

Skanowanie laserowe 3D to najnowocześniejsza technologia pomiarów geodezyjnych. Efektem pomiaru są pojedyncze skany, które są zbiorem milionów punktów o współrzędnych XYZ. Po przeniesieniu do komputera, za pomocą odpowiedniego oprogramowania, łączymy ze sobą poszczególne skany w tzw. chmurę punktów czyli przestrzenny model mierzonego obiektu.
Otrzymany model 3D możemy wykorzystać w wieloraki sposób:

1.Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektów budowlanych 2.Inwentaryzacja instalacji przemysłowych